*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Проблемне навчання на уроках укр.мови

курсовые работы, Филология

Объем работы: 40 стр.

Год сдачи: 2006

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 1281

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст
І Вступ………………………………………….…………..................................3
ІІ Основна частина

Розділ 1.Основні відомості з проблемного навчання:
§1. Історія питання у психолого-педагогічній літературі….4-8
§2. Аналіз навчально-методичної літератури………………..9-12

Розділ 2. Можливості проблемного навчання на уроках з морфології:
§1. Аналіз шкільної програми та підручника з досліджуваної проблеми………………………………………………………………………..13-15
§2. Вивчення досвіду вчителів ЗОШ № 33 м. Миколаєва…..16-20
§3. Особливості застосування проблемного навчання на уроках української мови при вивченні часток у 7 класі…………………………..21-32

ІІІ Висновки та узагальнення………………………………………………33-34
ІV Література…………………………………………………………………..35-37
V Додатки………………………………………………………………………38
Завдання практичного оволодіння основними методами комунікативної діяльності іноземної мови (аудіювання, говоріння, читання, письмо), вимагають від учителя загальноосвітньої школи все нових і нових прийомів та форм роботи, мобілізації всіх резервів для вдосконалення навчального процесу.
Щоб успішно провести навчальний урок, учителеві іноземної мови потрібно дещо переосмислити, позбутися певних традиційних хибних уявлень, які роблять урок нудним та нецікавим, знижують в учнів інтерес до навчання. Ось чому вчитель повинний впливати не лише на свідомість учнів, а й проникати в їхню емоційну сферу.
Одним з найбільш ефективних способів дії на почуття та емоції учнів є розучування пісень та віршів іноземною мовою.
Застосування проблемного навчання на уроках з морфології є дуже важливим та актуальним. Проблемне навчання – це сучасний метод навчання, що відповідає вимогам формування творчо активного спеціаліста, а тому школа повинна широко використовувати його в навчальному процесі. Воно активізує мислення та мовлення дітей, стимулює процес розвитку у них здатності по-творчому, всебічно розглядати предмет дослідження, сприяє міцності у засвоєнні морфологічних знань, тому є обов’язковим для усіх мовців, особливо для нас – майбутніх вчителів.

Мета нашої роботи – дослідити можливості використання проблемного навчання на уроках з морфології у 7 класі, розробити систему завдань проблемного характеру при вивченні частки, перевірити її шляхом дослідного навчання.

Відомими українськими методистами, що зверталися до проблемного викладу знань, є Біляєв О.М., Караман С.О., Мельничайко В.Я., Олійник І.С., Пентилюк М.І., Плющ М.Я., Скуратівський Л.В., Шкільник М.М. та ін.

Серед педагогів та психологів - Я.Коменський, І. Песталоцці, А.Дістервег, В.О.Сухомлинський, К.Ушинський, П.П.Блонський., М.О.Добролюбов, С. Рубінштейн та ін.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що зібраний нами матеріал можна вивчати більш...
ІІІ. Висновки.

Розвиток сучасної освітньої системи ставить безліч питань щодо змісту і організації навчання рідної мови, методичного забезпечення її викладання.
Важливою проблемою є пошук оптимальних шляхів зацікавленості учнів у навчанні, спонукання до творчості, підвищеної розумової активності.
Реалізація цього завдання можлива за умови впровадження активних дидактичних методів навчання пошукового спрямування.
Найсприятливішим ґрунтом для зрушень у розумовому розвитку учнів є такі навчальні ситуації, коли учні виступають з позиції дослідників проблеми, що ґрунтується на певних суперечностях і допускає різні шляхи її розв’язання.
Суть проблемного навчання полягає в пошуковій діяльності учнів, що починається з постановки питань, розв’язання проблем і проблемних завдань, закладених у навчальних програмах і підручниках, у проблемному викладі й поясненні знань учителем, у різноманітній самостійній роботі учнів.
Проблемне запитання повинно бути такою мірою складним, щоб викликало потребу пошуку нового і такою мірою доступним, щоб учень прийняв його і міг самостійно шукати відповідь на нього. Тому проблемне запитання повинно бути логічно зв’язаним із попередньо засвоєним новим матеріалом.
Проблемний виклад можна використовувати на вступних заняттях до широкої теми чи розділу програми, на підсумкових заняттях тощо. У проблемному викладі не тільки потрібно давати учням знання, але й збирати та групувати факти, ставити перед учнями за допомогою риторичних питань проблемні завдання, показувати шляхи розв’язання проблеми. Найбільш поширеним на уроках є частково-пошуковий метод, під час застосування якого учні розв’язують проблемні завдання при допомозі вчителя, який створює проблемну ситуацію, формулює проблему, допомагає, спрямовує на виявлення зв’язків явищ, що вивчаються, з іншими, допомагає перевірити правильність висновків».
У кожному класі є учні, які готові самостійно шукати відповіді на запитання, а потім розповідати про все, що дізналися. Деколи урок,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу