*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Вобраз iнтэлiгента у творчасцi М. Гарэцкага

курсовые работы, литература

Объем работы: 26 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 700 руб.

Просмотров: 886

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
УВОДЗІНЫ 3
Глава 1. Бiяграфiчныя звесткi i характарыстыка творчасцi Максiма Iванавiча Гарэцкага 5
1.1. Бiяграфiчныя звесткi 5
1.2. Вобраз iнтэлiгента у ранняй творчасцi М. Гарэцкага 7
Глава 2. Сувязь iнтэлiгента i народа ў ранняй творчасцi Максiма Гарэцкага 14
2.1. Духоўны пошук герояў апавяданняў М. Гарэцкага 14
2.2. Праблема раз’яднанасцi новай iнтэлiгенцыi i народа ў ранняй творчасцi М. Гарэцкага 17
СПIС ВЫКАРЫСТАВАНАЙ ЛIТАРАТУРЫ 26
Мы спасцiгаем у лiтаратуры дух часу, з яе мы чэрпаем заканамернасi руху, праблемы развiцця, даведваемся, чым жыў i жыве народ, пазнаём яго менталiтэт. Асноўныя пружыны руху часу i грамадства так сплецены з асноўнымi пружынамi лiтаратурнага развцця, што ix i трэба разглядаць разам: рух часу - рух жыцця - рух лiтаратуры. Дзякуючы творам лiтаратуры мы пазнаём край, жыццё народа ў гэтым кpai, пазнаём сябе i адкрываем свет.
На працягу стагоддзяу беларуская лiтаратура дала свету болыш, чым свет ведае пра яе. Яна развiвалася на агульначалавечых каштоўнасцях. У пошуках маральных асноў беларуская лiтаратура, як i расiйская, не мела, па словах вядомага крытыка В. Бялiнскага, cвaix сярэднiх вякоў. Лiтаратура Беларусi праходзiла свой паскораны шлях развiцця у XIX - XX стагоддзi не толькi ў авалоданнi новымi жанрава-стылёвымi выяуленчымi мажлiвасцямi, паскораны шлях фармальных пошукаў i захапленняу, але i хутка выпрацавала разнастайныя тэндэнцыi, прыёмы, спосабы. У аснове сваей яна заставалася рэалiстычнай, тым не менш, у ей шырока ўкаранялiся лiрычныя, рамантычныя, фантастычныя, натуралiстычныя i iншыя дамiнанты стылю.
Беларуская мастацкая проза ўзнiкла паранаўча позна. Яе зараджэнне адносiцца да канца XIX стагоддзя., а працэсс станаўлення i iнтэнсiўнага развiцця адбываецца толькi ў пачатку XX стагоддзя i асаблiва ў апошняе перадкастрычнiцкае дзесяцiгоддзе. Ля вытокаў яе стаялi Ф. Багушевiч, Я. Колас, З. Бядуля, М. Гарэцкi i iншыя пясьменнiкi.
Асноўнай мэтай гэтай работы з’яўляецца аналiз ранней творчасцi М.Гарэцкага i ролi герояў новага часу (iнтэлiгентаў новага пакалення) ў творах пiсьменнiка.
Прадмет – вобразы iнтэлiгентаў у апавяданнях М. Гарэцкага, створаных у раннi, дакастрычнiцкi перыяд яго творчасцi: «Дзегаць», «Лiтоўскi хутарок», «У лазнi», «Крыж» i г.д.
Задачы:
1. Абазначыць асноўныя бiяграфiчныя звесткi М. Гарэцкага, якiя маюць асноўнае значэнне ў станаўленнi беларускага пiсьменнiка и лiтаратуры ўвогул.
2. Даць характарыстыку ранняй творчасцi М....
1. Бугаеў Дз. «Максiм Гарэцкi». - Мн., «Беларуская навука», 2003. - с. 236.
2. Гарэцкi М. «Выбранае. Велiкодная пiсанка». – Мн., 1960. - 274 с.
3. Гарэцкi М. «Выбранае. Калядная пiсанка». – Мн., 1960. - 136 с.
4. Гарэцкi М. Гiсторыя беларускай лiтаратуры. Мiнск., 1992. - с. 636.
5. Гарэцкi М., Урыўкi з рамана «Крыж». «Вольная Беларусь», 17 сакавiка 1918 г. Урывак напiсаны ў 1916 г.
6. Гарэцкі Р. Ахвярую сваім "я"... Мн. : Беларуская навука, 1998. - с. 158.
7. Кавалюк А., Зюгiн М. Беларуская лiтаратура. - Мн., 2000.- 486 с.
8. Лiтаратурная газета, 25 катрычнiка 1967.
9. Марцiновiч А. А. Мiнск, «Народная асвета», 1994, с. 54
10. Сінькова Л. Дз. Беларуская проза XX стагоддзя: дынаміка жанравых структур. Мн., 1996. - с. 288.
11. http://feb-web.ru

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу