*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Старажытныя дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі ў ІХ – першай палове ХІІІ ст ~ (История отечественная)

курсовые работы, история отечества

Объем работы: 26 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 804

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Уводзiны 2
1. Полацкае княства ў ІХ – ХІ ст. 3
2. Тураўскае княства ў ІХ – ХІ ст. 10
3. Феадальная дробнасць на беларускіх землях 14
4. Барацьба са знешняй агрэсіяй 19
Заключэнне 25
Спiс выкарыстаных крынiц 27
Гісторыя беларускага ранняга сярэднявечча, нягледзячы на значную колькасць папулярнай літаратуры, па сутнасці, з'яўляецца слаба распрацаванай. Можна назваць некалькі фактараў, якія ўскладняюць больш заглыбленае вывучэнне беларускай старажытнасці. Па-першае, пісьмовыя крыніцы ўтрымліваюць разрозненыя і нешматлікія звесткі пра развіццё беларускіх земляў у ІХ—ХІІІ ст., таму аднавіць пагадова храналагічную паслядоўнасць падзеяў практычна немагчыма. У імкненні звязаць паміж сабой наяўныя ў пісьмовых крыніцах сведчанні і запоўніць прабелы, даследчыкі часам вельмі адвольна інтэрпрэтуюць летапісныя тэксты, не дастаткова крытычна іх аналізуюць, не заўжды ўлічваюць час і ўмовы стварэння таго ці іншага летапіснага звода.
Да таго ж перыяд знаходзіцца як бы на памежжы археалогіі і гісторыі. Сярод археолагаў існуе меркаванне, што наяўныя пісьмовыя звесткі не дазваляюць усебакова і аб'ектыўна даследваць настолькі раннюю гісторыю Беларусі, а таму галоўны ўхіл неабходна зрабіць на аналіз дадзеныя менавіта археалагічных раскопак. Аднак пры такім падыходзе менш магчымасцяў для вывучэння палітычнай гісторыі, якая заўсёды была асноўным аб'ектам даследвання беларускіх гісторыкаў-медыевістаў. У якасці вырашэння дадзенай праблемы можна прапанаваць увядзенне ў навуковы зварот максімальна шырокага кола як археалагічных, так і пісьмовых звестак, для магчымага іх кампаратыўнага аналізу. Аднак даследаванні такога кшталту пакуль яшчэ не вельмі характэрныя для беларускай гістарыяграфіі.
Яшчэ адной складанасцю перыяду з'яўляецца тое, што ў ІХ—ХІІІ ст. на беларускай тэрыторыі існавала некалькі дзяржаўных утварэнняў (Полацкае, Турава-Пінскае, Смаленскае княства). Адсутнасць дзяржаўнага цэнтра, які б аб'ядноўваў усю тэрыторыю сучаснай Беларусі, абумовіла пазямельны падыход пры даследаванні перыяду ранняга сярэднявечча, калі па-асобку вывучаецца гісторыя кожнага княства. Пры гэтым пісьмовыя крыніцы ўтрымліваюць больш звестак пра Полацкае княства і значна менш пра Турава-Пінскае і Смаленскае....
У канцы XIII- XVI ст. Пасля заканчэння перыяду феадальнай дробнасцi пачынаецца фарміраванне беларускай народнасці - гістарычна склаўшайся на тэрыторыі сучаснай Беларусі і суседніх усходніх і паўночных землях устойлівай супольнасці людзей, якая характарызуецца асаблівасцямі мовы, побыту, культуры, рыс псіхікі і самасвядомасці, што перадаюцца з пакалення у пакаленне. Працэс фарміравання гэтых этнічных прыкмет працягваўся амаль чатыры стагоддзі і праходзіў пад уздзеяннем сацыяльна-эканамічных, палітычных, геаграфічных, царкоўна-рэлігійных і іншых фактараў.
Умовы для фарміравання беларускай народнасці склаліся з сярэдзіны XIII ст. Аб'яднанне на працягу XIII - XVI стст. раздробленых зямель у складзе Вялікага Княства Літоўскага, падначаленне адзінай вярхоўнай уладзе прывяло да тэрытарыяльнай кансалідацыі і паслужыла штуршком для складвання этнічнай тэрыторыі беларусаў - тэрыторыі кампактнага рассялення народа, з якой звязаны яго фарміраванне і развіццё. Цэнтралізацыя дзяржавы (арганізацыя кіравання, ліквідацыя рзшткаў раздробленасці, уніфікацыя адміністрацыйнага падзелу, увядзенне адзінага заканадаўства, сімволікі) спрыяла больш цеснаму палітычнаму аб'яднанню беларускіх зямель і актыўнаму функцыяніраванню асноўнага для працэсу этнаўтварэння сацыяльна-эканамічнага фактару. 3 узмацненнем гандлёва-эканамічных сувязяў у межах Княства, складваннем агульнадзяржаўнай гаспадаркі, развіццём таварна-грашовых адносін, ростам гарадоў, пэўнай уніфікацыяй вагавых адзінак і грашовай сістэмы пераадольвалася лакальная замкнёнасць, пашыраліся ўнутрытэрытарыяль-ныя кантакты, нівеліраваліся некаторыя гаспадарчыя і бытавыя адрозненні, адбывалася моўная інтэграцыя. Прагрэс у вытворчасці ўздзейнічаў на фарміраванне саслоўна-класавай структуры этнасу - да сярэдзіны XVI ст. аформіліся шляхецкае, мяшчанскае, сялянскае саслоўі.
Палітычны і эканамічны фактары з'яўляліся "фонам", на якім адбывалася фарміраванне і развіццё беларускага этнасу. Палітычная і сацыяльна-эканамічная інтэграцыя ў...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу