*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Сучасні підходи щодо фінансового регулювання механізму реалізації регіональних цільових програм

контрольные работы, Финансы

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 70 руб.

Просмотров: 387

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………………….. 3
Сучасні підходи щодо фінансового регулювання механізму реалізації
регіональних цільових программ ……………………………………………. 5
1. Застосування програмно-цільового методу ……………………….. 5
2. Фінансовий план та реєстр витратних зобов'язань ……………….. 7
3. Методологія ефективності …………………………………………… 10
4. Розробка програми …………………………………………………. 15
5. Найхарактерніші проблеми ………………………………………… 20
Висновок ……………………………………………………………………… 26
Використані джерела ………………………………………………………… 27
Тема контрольної роботи «Сучасні підходи щодо фінансового регулювання механізму реалізації регіональних цільових програм».
У роботі запропоновано проект програмного довідника місцевих бю-джетів, що дасть змогу на основі застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на значно вищому рівні здій¬снювати процеси підтримки моніторингу й оцінки виконання регіональних ціїьових програм на рівні регіону.
Бюджет як інструмент економічного регулювання є потужним засобом проведення соціально-економічної політики держави, важелем, з допомогою якого державні органи впливають на процес виробництва й розподілу фінансо¬вих і виробничих ресурсів як у країні, так і в регіонах. Бюджетна політика має сприяти стійкому й ефективному економічному розвитку країни й кожного ре¬гіону. Вдосконалення бюджетної політики, внесення змін до методів плануван¬ня, затвердження й виконання бюджету, а також застосування нових методів контролю за його виконанням слід розглядати як важливий інструментальний засіб підвищення результативності й ефективності управління соціально-еко¬номічним розвитком регіонів. Отже, сучасний етап соціально-економічного розвитку держави потребує поглибленого розуміння ролі бюджету в економіч¬ній системі держави, поліпшення його прозорості, підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
З цією метою програмно-цільовий метод дедалі частіше застосовують як інструмент бюджетного планування. Вибір цього методу зумовлений передусім його особливостями й перевагами: він дає змогу здійснювати повний цикл управлінського процесу — від постановки завдань планування до оцінки ре¬зультату й ефективності бюджетних витрат. Крім того, програми містять про¬зорий механізм моніторингу, оцінки, контролю і прийняття рішень. Іншими словами, це система прийняття рішень шодо розроблення, аналізу, впровад¬ження програм і розподілу ресурсів. Переваги програмно-цільового методу ви¬значили його як важливий компонент моделі бюджетування, орієнтованого на результат....
Впровадження в Україні розробленого проекту програмного довідника міс¬цевих бюджетів дасть можливість на основі застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій значно якісніше виконувати моніторинг й оцінку ви¬конання РЦП на рівні певного регіону, а також країни загалом. Це, у свою чергу, сприятиме підвищенню результативності й ефективності управління процесами соціально-економічного розвитку регіонів.
При створенні єдиного інформаційного простору системи управління дер¬жавними фінансами, у процесі інтеграції інформаційно-аналітичних систем різ¬них рівнів однією з ключових проблем є побудова єдиної системи нормативно-довідкової інформації, що містить низку класифікаторів і словників, довідників, де програмному довіднику місцевих бюджетів також відведено важливу роль.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу