*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Етикет і сучасний діловий світ

контрольные работы, Этика

Объем работы: 22 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 476

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………….. 3
1.Діловий етикет – невід’ємна складова корпоративної культури …… 5
2.Значення етикету для досягнення успіхів у діловій сфері …………… 7
3.Міфи про етикет ………………………………………………………… 10
4.Світський та діловий етикет …………………………………………… 13
5.Найпоширенші помилки у сфері ділового етикету …………………. 18
Висновок …………………………………………………………………… 21
Використані джерела ……………………………………………………. 22
Тема контрольної роботи «Етикет і сучасний діловий світ».
Кожне расове чи регіональне угруповання людей має свою власну культуру. Кажучи широко, культура містить риси будь-якої конкретної групи людей, що передаються від покоління до покоління. Виходячи з такого розуміння, ми говоримо про ки¬тайську, африканську культури та ін.
Організації також мають свою культуру, яка створюється роками і не може бути змінена за один день. Як правило, такі зміни відбуваються тоді, коли новий голова ради директорів або новий виконавчий директор (chief executive) стає на чолі ком¬панії. Кожен співробітник потребує певного часу для сприйман¬ня існуючої культури конкретної організації, тому дуже часті та різкі зміни можуть бентежити працюючих, дезорганізовувати їх та призводити до розладу усталеного ритму роботи. Однак кор¬поративна культура не може бути статичною. Вона має відпові¬дати конкретному часу, а тому змінюватися.
Культура кожної великої організації, насамперед багатона-ціональних корпорацій, не однорідна і може включати десятки субкультур. У межах кожного підрозділу компанії можуть існу¬вати культури кожного відповідного підрозділу. З поширенням процесів глобалізації багатонаціональні корпорації можуть мати відділення більше ніж у десятку різних країн. Так, якщо головний офіс компанії, розташований у Франції, очевидно має сильну французьку культуру, корпоративна культура відділен¬ня на Тайвані може відчувати певний вплив китайської культу¬ри. Водночас корпоративна культура фабрики в Індонезії на рівні менеджменту може включати досить помітні елементи місцевої культури.
Корпоративна культура може бути визначена як організа¬ційний імідж, який є відображенням прийнятої компанією по¬зиції щодо того, яким може і не може бути її подальший розви¬ток; які цінності проголошуються реальними і які ні, а також якого типу поведінка є прийнятною у цій компанії.
Мета роботи - ознайомитися з поняттям ділового етикету – не-від’ємною складовою корпоративної культури, значенням етикету для...
При виконанні контрольної роботи ми ознайомилися з поняттям ділового етикету, як невід’ємною складовою корпоративної культури; значенням етикету для досягнення успіхів у діловій сфері; змогли розрізнити світський та діловий етикет; виявили найпоширенші помилки у сфері ділового етикету.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу