*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Зайнятість сільськогосподарського населення як спосіб подолання безробіття. Самозайнятість»

разное, Экономика и социология труда

Объем работы: 18 стр.

Год сдачи: 2011

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 516

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Содержание
Заключение
Заказать работу
План
Вступ
1.Трудові ресурси села, їх сутність,соціальна структура та їх розподіл за сферами зайнятості.
2Зайнятість населення.їЇ форми та види
3.Самозайнятість –альтернатива безробіття на селі. Регулювання ринку робочої сили.
Висновки
Розділ 2.таблиці по темі Природний рух населення
Список використаної літератури
1.Трудові ресурси села, їх сутність,соціальна структура та їх розподіл за сферами зайнятості.
Трудові ресурси села - це частина сільського населення, що володіє
здібностями до суспільне корисної праці в усіх сферах людського буття,
включаючи демографічний аспект, тобто здатність селян до самовідтворення. Критерієм кількісного визначення трудових ресурсів виступають встановлені законодавством межі працездатного віку населення.
Згідно з чинним законодавством, за віковим критерієм до трудових ресурсів належать чоловіки віком 16-59 років і жінки віком 16—54 років,за винятком інвалідів І і II груп цього віку. З 1992 р. Верховна Рада України встановила для трактористів-машиністів, доярок і свинарок нижчу на 5 років верхню вікову межу працездатності. Така ж пільга надається жінкам, що народили і виховали п'ятеро і більше дітей. У законодавчому порядку на 5-.. років (залежно від групи інвалідності) знижена верхняя межа працездатності для учасників ліквідації Чорнобильської аварії та для осіб, що проживають на забруднених радіонуклідами територіях України.
Виходячи з цього для визначення абсолютної кількості трудових ресурсів
сільського населеного пункту, сільської ради, адміністративного району,
області, країни в цілому за віковим критерієм необхідно чисельність чоловіків і жінок працездатного віку, що постійно проживають у сільській місцевості, зменшити на кількість інвалідів І і II груп, трактористів-машиністів віком 55-59 років, доярок і свинарок віком 50-54 років, учасників аварії на Чорнобильській АЕС, що мають пільгові умови виходу на пенсію.
За сферами зайнятості трудові ресурси села поділяються на дві основні
групи: зайняті в усіх сферах економічної діяльності та зайняті поза суспільним виробництвом (особи індивідуальної трудової діяльності, служителі релігійних культів та ін.). Зайняті в усіх сферах економічної діяльності у свою чергу поділяються на зайнятих у галузях економіки і зайнятих в інших сферах економічної діяльності. Перші включають...

Одним з найважливіших напрямів соціального розвитку села є формування повноціннного ринку праці. На селі немає достатньої кількості різноманітних робочих місцьНизьким є соціальний розвиток села. Через ріст безробіття у містах скорочується маятникова міграція, а також міграція з села в місто. За таких умов у сільській місцевості виник парадокс: сільськогосподарським підприємствам потрібна робоча сила, існує значна армія безробітних, а бажаючих працювати в сільському господарстві немає.
Досягнення високого рівня зайнятості - одна з основних цілей макроекономічної політики держави. Економічна система, що створює додаткову кількість робочих місць, ставить задачу збільшити кількість суспільного продукту і тим самим у більшому ступені задовольнити матеріальні потреби населення. При неповному використанні наявних ресурсів робочої сили система працює не досягаючи границі своїх виробничих можливостей.
Проблема зайнятості і працевлаштування селян загострюється також у зв'язку з приватизацією землі і реорганізацією сільськогосподарських підприємств, внаслідок чого можливе значне вивільнення робітників.
Будучи більш економічно незалежними, селяни стають менш мобільні, вони слабше впливають на кон'юнктуру ринку праці, який має через це в основному місцевий характер. У той же час існує велика неоднорідність, несхожість сільських ринків праці різних регіонів, а також природно-економічних зон. Кожна територія (район) має свою специфіку, яка визначає оптимальний варіант її розвитку.
Ускладнюють ситуацію на селі ще й демографічні чинники. Зниження народжуваності, підвищення смертності є причиною депопуляції, “старіння” трудових ресурсів і скорочення чисельності економічно активного населення.
Ринкова економіка не відкидає необхідності державного

Досягнення високого рівня зайнятості - одна з основних цілей макроекономічної політики держави. Економічна система, що створює додаткову кількість робочих місць, ставить задачу збільшити кількість суспільного продукту і тим самим у більшому ступені задовольнити матеріальні потреби населення. При неповному використанні наявних ресурсів робочої сили система працює не досягаючи границі своїх виробничих можливостей.
Проблема зайнятості і працевлаштування селян загострюється також у зв'язку з приватизацією землі і реорганізацією сільськогосподарських підприємств, внаслідок чого можливе значне вивільнення робітників.
Трудові ресурси села - це частина сільського населення, що володіє
здібностями до суспільне корисної праці в усіх сферах людського буття,
включаючи демографічний аспект, тобто здатність селян до самовідтворення. Критерієм кількісного визначення трудових ресурсів виступають

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу