*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Контрольна з дисципліни \"Економічний аналіз\"

контрольные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 24 стр.

Год сдачи: 2010

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 530

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………………. 3
1.Питання з теорії економічного аналізу:
Організація економічного аналізу на підприємстві та
напрямки його вдосконалення………………………………………….. 4
2.Питання з методики економічного аналізу:
Методика аналізу продуктивності праці……………………………… 9
3. Тестове завдання……………………………………………………… 11
4. Задача 1.
Виконати факторний аналіз зміни обсягу виробництва продукції
методом абсолютних різниць та інтегральним методом……………. 12
5. Задача 2.
Виконайте загальний економічний аналіз господарської
діяльності підприємства за наведеними у таблиці
показниками з використанням методів факторного і
логічного аналізу………………………………………………………… 15
Література ……………………………………………………………….. 24
Економічний аналіз – це наука, яка займається комплексним глибоким вивченням діяльності підприємств, їх підрозділів та інших господарських формувань для об'єктивної оцінки і виявлення можливостей подальшого підвищення ефективності господарювання.
Курс економічного аналізу займає провідне місце в системі економіч-ної освіти. Основною метою його вивчення є опанування теоретичними ос-новами, прийомами та методами аналізу господарської діяльності підприємства, отримання знань, необхідних для обґрунтування та прийняття управлінських рішень в конкретних господарчих ситуаціях.
Економічний аналіз тісно пов’язаний з багатьма іншими економічними дисциплінами, що сприяє закріпленню, поглибленню та узагальненню набутих студентами знань при його вивченні. Це допоможе їм у майбутньому розв'язувати комплексні економічні проблеми на підприємстві, а також у банківських, фінансових і державних установах.
Метою контрольної роботи є закріплення набутих студентами знань теоретичних та методологічних основ економічного аналізу і практичного використання різних його методів.
Задачами контрольної роботи є: оцінка рівня підготовки студентів з питань теорії та практики економічного аналізу; контроль їх самостійної роботи, виконання якої передбачає опрацювання рекомендованої основної і додаткової літератури.
В цілому діяльність підприємства можна вважати ефективною, бо воно є прибутковим, рентабельним, ефективно використовує свої ресурси, має перспективи розвитку.
За таких умов керівництву необхідно приділити увагу наступним питанням:
- підвищенню ефективності маркетингової діяльності підприємства в плані вирішення питання оцінки ринкового середовища та перспектив розвитку ринку продукції, що виробляється;
- покращення стану основних фондів шляхом розробки та реалізації засобів щодо їх оновлення.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу